Diensten

Particulier
Privé-leven

Brand gebouw en inhoud
offerte aanvraag

Diefstal
Bodemsanering

Gezinspolis
offerte aanvraag

Arbeidsongevallen huispersoneel

Auto
offerte aanvraag

Rechtsbijstand auto
Ongevallenverzekering bestuurder
Gedeeltelijke omnium
Volledige omnium
Bijstand pechverhelping

Annulatieverzekering
Reisverzekering
Bagageverzekering
Pleziervaart
Rechtsbijstand

Pensioensparen
offerte aanvraag

Leven individueel

Overlijden
Schuldsaldo
Gewaarborgd inkomen ziekte en ongeval
Individuele risico's
Uitvaartverzekering

Hospitalisatie verzekering
offerte aanvraag

Hospitaal plan
 

 

Bedrijf
Beroepsleven

Patrimonium
Brand gebouw en inhoud
Diefstal
Bedrijfsschade
Milieuschade

BA Uitbating
BA Beroepsaansprakelijkheid
Bestuurdersaansprakelijkheid
BA Objectieve brand en ontploffing

Vlootpolis
Bouwplaatsrisico's
Machinebreukverzekering
Verzekering elektronische en elektrische installaties
Transportverzekering

IPT: Individuele Pensioen Toezegging
offerte aanvraag

VAPZ: Vrij Aanvullend Pensioen Zelfstandigen
offerte aanvraag

Groepsverzekering loontrekkenden
Collectieve hospitalisatieverzekering
 

Formulieren
Leven

Gezondheidsverklaring-T1

Medische vragenlijst-T2

Rapport van medisch onderzoek-T4